Print
   
   
 

Information in Tagalog

Fact Sheet on Cervical Screening Programme
Fact Sheet sa Programa ng Ebaluwasyon ng Cervix
(Fact Sheet on Cervical Screening Programme)
Download
 

Leaflet
Pondo ng Pangangalaga sa Komunidad Modelong Iskema sa Tulong Pinansyal sa Ebaluwasyon ng Kanser sa Cervix at Pagtuturo ng Pang-iwas para sa mga Karapat-dapat na mga Kababaihan na may Maliit na Kita
(Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women)
Download
 

Leaflet
Pondo ng Pangangalaga sa Komunidad Modelong Iskema sa Tulong Pinansyal sa Ebaluwasyon ng Kanser sa Cervix at Pagtuturo ng Pang-iwas para sa mga Karapat-dapat na mga Kababaihan na may Maliit na Kita (Pinasimple na bersyon)
(Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women (Simplified version))
Download
 

Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education
Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education (Tagalog)
View Video
 

Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education
Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education (Tagalog) (WA Version)
View Video
 
   
Back to Top
Previous
Next